סולם מוצב ארצה

כניסה לעולם הישיבה

סולם מוצב ארצה

הרב עידו יעקבי משמש כר"מ שיעור א' בישיבה כבר עשרים שנה, ואחד משני הר"מים הראשונים שגדלו בישיבת בית אל. שוחחנו על תהליך הכניסה לישיבה: בניית האמון בתורה, בחבורה ובעצמך, הפער שבין החיים בישיבה התיכונית לישיבה הגבוהה, מקומם של חיי חברה ותחביבים, וגם על ההבדלים שבין שיעור א' הנוכחי לזה של הדור הקודם.

הרב עידו יעקובי | י"ח טבת תשפ"ב