אהבת ה'

אהבת ה'

מתוך "יום האחדות" בישיבת בית אל י' אב תשע"ז

השיא של אהבת ה'- האבות, אהבת ה' עד היכן? אהבת ה' אפילו בשעת מיתה, אהבה ככלי לקיום האמונה וכמצווה בפני עצמה. הדרך להאהיב שם שמיים על הבריות.

הרב ברוך גיגי | י' אב תשע"ז