מאמרים נוספים

ביקור כ"ק האדמו"ר מקאליב זצ"ל בבית אל

האדמו"ר מדבר בעיקר על מסירות-הנפש שצריכה להיות כדי להחזיר אנשים בתשובה, ועל אהבת עם-ישראל וארץ-ישראל שצריכה להשתרש בנו. כן מספר האדמו"ר על קורות חייו.
ניתן לשמוע בהקלטה שיר שהאדמו"ר מלמד בישיבה.

האדמו"ר מקאליב זצ"ל | אור לכ"ז סיון ה'תש"ן