שערי תפילה

שיהא שם שמיים מתאהב על ידך

הציווי "ואהבת את ה' א-לוקיך" נדמה כצו בין האדם לבין קונו. חז"ל נתנו לו משמעות אחרת, והיא יצירת נורמות התנהגותיות הגורמות לקידוש השם. בזה נבין גם שלא מדובר רק ברגשות, אלא בעשיית מעשים.

הרב אביחי קצין | כ"ט שבט תשס"ח