מצוה גדולה

מצות עשה לאהוב השם יתברך

ספר המצוות הקצר - מצוה ג'

מצות עשה לאהוב השם יתברך בכל ליבו ובכל נפשו ובכל מאודו שנאמר "ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך".

הרב שמואל הולשטיין | סיוון התשס"ו