אהבת ה'

כיצד היא האהבה?

האם ניתן לכפות את הלב לאהוב את ה' בכל עת ובכל מקום, כפי שאנו מצווים בתורה? התשובה לכך נעוצה בעבודה מחשבתית, וביצירת אטמוספירה של אהבה וחום שתגרום לנו להרגיש אהובים ולרצות גם לאהוב

הרב יהושע שפירא | תמוז תשפ"ב