אהבת ה'

קידוש השם ואהבתו

נראה כאילו רק במותו יכול האדם להוכיח את עומק אמונתו. אולם המצווה של "ונקדשתי" קיימת גם בחיים. בירור העניין והרחבת המושג של קידוש השם.

הרב יגאל אריאל | תשס"ב