אהבת ה'

אהבת ה' בנשמה

כיצד אדם, יצור מוגבל, יכול לאהוב את הקב"ה האנסופי? לכאורה זה לא שייך! הרב קוק מלמד אותנו על האהבה האמיתית, אהבת הנשמה - בכל מאודך.

הרב יצחק חי זאגא | י"א אב התשע"ד