הרב חיים קנייבסקי

מה מיוחד כל כך בר' חיים קנייבסקי?

מדוע פטירתו של ר' חיים קנייבסקי מהווה צער לאומי? מה מיוחד כל כך בר' חיים קנייבסקי?

הרב יוסף צבי רימון | יז אדר ב תשפ"ב