הרב חיים קנייבסקי

התבוננות בעקבות פטירת הגאון הרב חיים קנייבסקי זצוק״ל

הרב מאיר גולדויכט | י"ט אדר ב' תשפ"ב