ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"ב

בשר מתורבת

מהו בשר מתורבת? איך מיצריים אותו? מה ההשלכות הלכתיות שיש לבשר זה?

הרב יוסף צבי רימון | כ"ב תמוז תשפ"ב