בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
77 שיעורים
  undefined
  38 דק'
  עבודת אלוקים

  סיום הספר עקבי הצאן

  עקבי הצאן עמ' קנה - קנו

  בעבר, הבנת האמונה הייתה נמצאת רק אצל יחידי סגולה. עכשיו, ע"י פרסום תורת ההתפתחות, ניתן להסביר להמון את ההבנה שגאולת ישראל מתפתחת, וכן התורה מתפתחת - ושייכת גם בדורות המתפתחים. זה יביא לעבודת ה' הנכונה והמרוממת - עבודת ה' ע"פ האידאליים האלוקיים. ומי שביכולתו להופיע זאת בעולם זהו עם ישראל.

  הרב הראל כהן | כח טבת תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  עבודת אלוקים

  תורת ההתפתחות ביחס לתהליך הגאולה

  עקבי הצאן עמ' קנג - קנה

  כשהעולם מדבר על התפתחות איטית מדודה בכל התחומים, שהולכת תמיד קדימה, נוכל להבין שגם המגמות והאידאליים האלוקיים ילכו ויתפתחו. ואמנם, ישנה גם דרך של קפיצות, בעת הצורך.

  הרב הראל כהן | כ"א טבת תשפ"ד
  undefined
  41 דק'
  עבודת אלוקים

  ללא השפעת ישראל - העולם מתדרדר לכפירה

  עקבי הצאן עמ' קנג

  המצב, שעמ"י אינו במצב מרומם, גרם למציאות של עבודת ה' באופן לא נכון: העריגה הטבעית של האדם אל העצמות האלוקית - לא מצאה מקום לבוא בו לידי ביטוי, שהיא עבודת ה' ע"י הליכה בדרכיו, וזאת משום שעבודת ה' זו היא מיוחדת לעמ"י. בתוך מציאות כזו - הופיעה המינות, והיא זו שהכשירה את הקרקע להווצרות הכפירה של 'האמסטרדמי'. הכפירה התקבלה בגלל השפעת המינות בעולם בימי הביניים.

  הרב הראל כהן | י"ד טבת תשפ"ד
  undefined
  36 דק'
  עבודת אלוקים

  תוצאות עבודת ה' באופן ילדותי ובאופן מבוכר

  עקבי הצאן עמ' קנב - קנג

  המצב, שלעם ישראל אין את ההכשרה לעבוד את ה' באופן הראוי, ע"פ הליכה בדרכי ה', גרם להידרדרות והגעה למצב שעבודת ה' היא באופן לא נכון - עבודה לעצמיות האלוקית, מה שמביא לעבודה זרה. לעומת זאת, הליכה בדרכי ה', ע"פ האידאליים האלוקיים - מביאה את האדם להכרה באחדות האלוקית.

  הרב הראל כהן | ז' טבת תשפ"ד
  undefined
  31 דק'
  עבודת אלוקים

  בין כך ובין כך קרויים בנים - חלק ב'

  עקבי הצאן עמ' קנא - קנב

  הרחבה והבאת מקורות נוספים לכך שעמ"י קרויים בנים - אף כאשר אינם עושים רצונו של מקום.

  הרב הראל כהן | כ"ט כסלו תשפ"ד
  undefined
  38 דק'
  עבודת אלוקים

  בין כך ובין כך קרויים בנים - חלק א'

  עקבי הצאן עמ' קנא - קנב

  ישראל הם האומה המוכשרת להנחלת האידאליים האלוקיים. ואף כשאינם הולכים בדרך ה' - הם עדיין בנים למקום, ללא תלות בבחירתם, ונושאים את האידאליים האלוקיים. הרחבת הנושא - ע"י הבאת מקורות נוספים מדברי רבותינו.

  הרב הראל כהן | כ"ב כסלו תשפ"ד
  undefined
  37 דק'
  עבודת אלוקים

  האומה המיוחדת ללימוד דרכי ה' בעולם

  עקבי הצאן עמ' קנ - קנא

  עבודת האלוקים באופן של ניסיון לקשר עם העצמות האלוקית - מחלישה את האדם. יש צורך ללמד את האנושות את עבודת האלוקים באופן של הליכה בדרכי ה'. ואמנם, האומה היחידה המסוגלת והמיוחדת לכך - היא ישראל. זו היא התכונה הישראלית הנמצאת בתוך כלל האומה, ואפילו הפושע שבישראל לא יוכל להמלט מכך.

  הרב הראל כהן | י"ז כסלו תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  עבודת אלוקים

  עבודת האלוקים צריכה להיות דרך האידאליים האלוקים

  עקבי הצאן עמ' קמט - קנ

  עבודת אלוקים ללא הליכה באורחות התורה, משאירה את האדם מנוכר מהאלוקות ורחוק מהמוסר, מה שגם גורם למוסר להתקלקל, כאשר אינו מכוון ע"פ האלוקים. עבודת אלוקים באופן כזה - אינה מחזיקה מעמד, ולגויים, העובדים כך את האלוקים - אין ברירה אלא ללכת וללמוד מעם ישראל את עבודת ה' באופן הנכון, שהיא - עבודת ה' דרך האידיאליים האלוקיים.

  הרב הראל כהן | ח' כסלו תשפ"ד
  undefined
  35 דק'
  עבודת אלוקים

  שם שמיים בפי העמים

  עקבי הצאן עמ' קמח - קמט

  המצב, ששם שמיים נהיה שגור בפי האומות, אך באופן של עבודה אל העצמיות האלוקית - גרם לדת שתראה כנוגדת את המוסר האנושי, ואף מזיקה לו. רק בישראל עבודת האלוקים מתבטאת באופן הנכון - בהשפעת וניהול דרכי ד' על החיים הלאומיים כפרטיים.

  הרב הראל כהן | א' כסלו תשפ"ד
  undefined
  46 דק'
  עבודת אלוקים

  "עבודת האלוקים" של הגויים, לעומת זו של עם ישראל

  עקבי הצאן קמז - קמח

  הגויים מתייחסים לעצם של האלוקים, אך מכיוון שאי אפשר לתפוס אותו - לכן הם מרגישים ביחס אליו ניכור וחוסר הזדהות. ולכן, יחסם אל האלוקים הוא יחס של פחד, "פלצות וזעזוע". לעומת זאת, אצל ישראל, אחדות ה' איננה רק הצהרתית, אלא היא תכונת הנפש הטבעית שלהם, הקיימת בטבע כל יחיד ובאומה. תכונת נפש טבעית זו מתבטאת בהליכה בדרכיו.

  הרב הראל כהן | כ"ג חשון תשפ"ד
  undefined
  39 דק'
  עבודת אלוקים

  תפיסת הקב"ה היא ע"י התארים שלו

  עקבי הצאן עמ' קמה

  אנחנו תופסים את הקב''ה ע''פ היחס שלו אלינו ואותו עצמו א''א לתפוס. ההבנה שיש דברים שאנחנו לא מבינים היא עצמה מתנה מהקב"ה. הפניה אל הקב''ה היא בתארים גבוהים ונמוכים, כמו לאנשים, ושוללים. המחשבה הילדותית, שפונים אל העצם היא גם הגבוהה ביותר, כי זה נכון, וגם הנמוכה ביותר, כי אם נשארים ברובד הזה ומנסים להבין את העצם וזה יוצר ניכור. אם אדם מדבר על עצם האלוקים, ולא על האידיאלים האלוקיים זה ממלא אותו בחושך

  הרב הראל כהן | ט"ז חשון תשפ"ד
  undefined
  29 דק'
  עבודת אלוקים

  תפיסת המושג 'אלוקים' באופן בוגר

  עקבי הצאן עמ' קמה

  אדם התופס את האלוקים בהכרה ילדותית, זו שתופסת את העצם של כל דבר - עבודת האלוקים תהיה זרה לו, לעומת התופס את מושג ה'אלוקים' בהכרה מבוכרת, המתייחסת לדרכי ה' בעולם - האידיאליים האלוקיים, אדם כזה ימצא התאמה בין עבודת האלוקים לנפשו. אמנם, יחד עם הכרה בוגרת זאת, הפניה לאלוקים - צריכה להיות אליו, ולא אל מידותיו.

  הרב הראל כהן | ט' חשון תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  עבודת אלוקים

  הבנת המושג "עבודת אלוקים" מתוך הסתכלות בוגרת

  עקבי הצאן עמ' קמה

  אדם יכול להבין את המושג "עבודת אלוקים", בצורה נמוכה: כעבודת עבד. ואמנם, ככל שאדם או חברה הם יותר מפותחים מבחינה אינטלגנטית, כך יש יותר צורך להעמיק את האמונה והיחס לעבודת האלוקים, אחרת תרבה הכפירה. והרב מסביר, שהבנה נמוכה זו - נובעת מתפיסה ילדותית של ה"אלוקים", שהיא מתייחסת ל'עצמות' האלוקית, שהיא בלתי נתפסת, במקום להתייחס למידותיו ולאידאליים האלוקיים, שהיא ההבנה ה'מבוכרת', הבוגרת. הבנה מבוכרת זו היא הבנה שמיוחדת לעם ישראל.

  הרב הראל כהן | ב' חשון תשפ"ד
  undefined
  37 דק'
  עבודת אלוקים

  העמקת לימוד האגדה כתרופה לדור הגאולה - ב

  עקבי הצאן עמ' קמד - קמה

  לימוד האמונה נעזב דורות רבים - בין מההמון, ובין מתלמידי החכמים, עד שבא ה'הכרח': הדור הצעיר מבקש את אמונה - כצמא למים. לכן יש צורך לעסוק בזה בהרחבה ובקביעות, להוריד את הדברים העליונים הללו וללמד את הדור בצורה שיוכל להבין. ודוקא תלמידי החכמים הם אלו שצריכים להודיע, שלימוד האמונה אינו דבר שולי וטפל, אלא "עיקר יסוד החיים, עיקר מעיין הישועה".

  הרב הראל כהן | ד' תשרי תשפ"ד
  undefined
  34 דק'
  עבודת אלוקים

  העמקת לימוד האגדה כתרופה לדור - א

  עקבי הצאן עמ' קמג - קמד

  הרב מתאר את הצורך להשקיע בלימוד האמונה, והצורך ללמדה. ומסביר, שיש קשר בין חלק ההלכה שבתורה לחלק האגדה - שהוא כקשר של לחם ומים.

  הרב הראל כהן | כ"ו אלול תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  עבודת אלוקים

  היחס אל האמונה האמיתית - צריך להתפתח

  עקבי הצאן עמ' קמב-קמג

  כמו היחס אל התארים הגשמיים לאלוקות, שיש להבין שתפקידם הינו רק 'לסבר את האוזן', בעוד שהם מבטאים מושגים טהורים, כך היחס אל המושג 'עבודת אלוקים', שנתפש באופן שטחי, צריך להיות יותר מעמיק. מכיוון שהדורות מתפתחים - יש צורך לפתח את האמונה יחד איתם, ע"י לימוד אמונה, ובכך תהפך האמונה להיות נחלת הכלל.

  הרב הראל כהן | י"ט אלול תשפ"ג
  undefined
  36 דק'
  עבודת אלוקים

  פתיחה: היחס בין תארי האלוקים לעבודת אלוקים

  עקבי הצאן עמ' קמב

  כמו שמשתמשים בתארים חיצוניים גשמיים לאלקות, אף שהיא נשגבת מהם, כך יש ציורים חיצוניים במושג עבודת אלוקים, והם אינם פוגמים בה.

  הרב הראל כהן | ה' אלול תשפ"ג
  undefined
  1:04
  דעת אלוקים

  היחס האידאלי אל האלוקות, והתממשותו בחיים

  עקבי הצאן עמ' קלט - קמא

  הביאור האמיתי של המושג כבוד ד'. ההתפיסה ההמונית בגלות של היחס לאלוקות, והתפיסה המתתקנת בעקבתא דמשיחא בהנהגת המצויינים שבתלמידי החכמים, המחוייבים להעמיק בלימוד האמונה, על מנת לדבר אל הדור הצעיר בשפתו - על האמונה השלמה והגדולה.

  הרב הראל כהן | ז' אב תשפ"ג
  undefined
  34 דק'
  דעת אלוקים

  יניקת המינות בגניבה ממקור ישראל, ותיקונה

  עקבי הצאן עמ' קלז - קלח

  המינות תפסה את תורת ישראל בגלות באופן שקרי, ותיקון תפיסתה יהיה ע"י הופעת ישראל בשלמותו.

  הרב הראל כהן | כ"ט תמוז תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  דעת אלוקים

  הקשר בין כח האומה להליכתה בדרכי ד'

  עקבי הצאן עמ' קלז

  עם ישראל מתמלא כח, גם בעוצמתו המדינית, כאשר הוא הולך בדרכי בדרכי ד', שזהו דבר טבעי לו.

  הרב הראל כהן | כ"ב תמוז תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il