מאמר הדור

מאמר הדורות

השינויים הכבירים שעבר עם ישראל במאה ועשרים השנים שחלפו מאז שכתב הרב קוק את מאמר הדור, הטעו רבים לחשוב שהוא כבר לא רלוונטי , לצערנו, רבים מהמאמינים כבר לא נותנים אמון בחברה הישראלית ופונים ל’גטאות רוחניים’ , למעשה, רוב מובילי הדעה בישראל עדיין עסוקים באידיאלים של תיקון עולם, ועל כן מוטל עלינו להעמיק בתורה כצוואת הרב קוק כדי להאיר ולרומם את השאיפה הזו

הרב אליעזר מלמד | אלול תשפ