הרב חיים דרוקמן

תורתו החינוכית של הרב דרוקמן זצ"ל

בעצם קיומו המחיש הרב דרוקמן מהי תורת חיים, וגם מהן תכונות הנפש שיוצאות אל הפועל ומאירות את הסובבים. דורות של תלמידים ימשיכו לפעול עם א־ל מכוח תורתו הגדולה של הרב.

אלחנן גלט | טבת תשפ"ג