מדינת וממשלת ישראל

האמנם זו היא ראשית צמיחת גאולתנו? האם הרב קוק טעה?

משנתו של מאור הדור, הראי"ה קוק

רקע; גם חז"ל הודיעו על קטסטרופה לפני ביאת המשיח; דברי מהר"ל; דעת רמח"ל והגר"א; דברי מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק; סיכום.

הרב משה צוריאל | י' בטבת תשס"ו