בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
11 שיעורים
  undefined
  58 דק'
  דרכי הגאולה

  "וכל בנייך לימודי ה'", תחילת מתוך התורה הגואלת

  להחזיר עטרה ליושנה (חלק עשירי). מתוך התורה הגואלת (חלק א')

  הרב מלמד אותנו מהי החזרת עטרה ליושנה. בהבנת הפסוקים "וכל בנייך לימודי ה'". ו"יציץ ופרח ישראל". שניהם על לימוד תורה ומקומם של תלמידי חכמים. נושא חדש לשיעורים הבאים - "מתוך התורה הגואלת" של הרב חיים אביהוא שוורץ

  הרב חיים ירוחם סמוטריץ | ל' ניסן תשע"ג
  undefined
  58 דק'
  דרכי הגאולה

  "נמצאו כל ישראל מכוונים ליבם למקום אחד"

  להחזיר עטרה ליושנה (חלק תשיעי)

  בעבודה הפרטית בגלות - התפילה, ישראל משמרים את התובנה מה זה לעמוד יחד עם כל ישראל בא"י בבית המקדש. בגלות משמרים את התובנה שיש קדושה בחיים אך יש דרגה גבוה יותר - להעלות את החיים למעלה ע"י קריאת שמע ותפילה.

  הרב חיים ירוחם סמוטריץ | א' ניסן תשע"ג
  undefined
  56 דק'
  דרכי הגאולה

  טורף נפשו באפו הכיצד?

  להחזיר עטרה ליושנה (חלק שמיני)

  ביאור בברכות דף ה. אבא בנימין אומר. והסבר שבעצם שכל אדם שרוצה להרוס דבר מסויים בבריאה, בסופו של דבר לא יזיק לאותו הדבר אלא רק לעצמו.

  הרב חיים ירוחם סמוטריץ | כ"ב אדר תשע"ג
  undefined
  48 דק'
  דרכי הגאולה

  דרשות בנגלה ובנסתר

  להחזיר עטרה ליושנה (חלק שביעי)

  התבוננות במאמרי חז"ל הדורשים את הקללות לברכה, לעומת חוני המעגל הלומד כתובים כפשטן

  הרב חיים ירוחם סמוטריץ | ט"ז אדר תשע"ג
  undefined
  54 דק'
  דרכי הגאולה

  "עצי שיטים עומדים" שעומדים לעולם

  להחזיר עטרה ליושנה (חלק שישי)

  החזרת עטרה ליושנה בדרשת "עצי שיטים עומדים" - שעומדים לעולם. באור דרשת חז"ל "ליהודים היתה אורה זו תורה וכו' " על ידי הקבלה בין הפסוק ודרשתו

  הרב חיים ירוחם סמוטריץ | ט' אדר תשע"ג
  undefined
  51 דק'
  דרכי הגאולה

  "כה אמר ה' על כל שכני הרעים"

  להחזיר עטרה ליושנה (חלק חמישי)

  הרב ממשיך ומחזיר עטרה ליושנה הראשון בהסבר דרשת רבי לוי (ברכות דף ח.) על הפסוק "כה אמר ה' על כל שכני הרעים".

  הרב חיים ירוחם סמוטריץ | ב' אדר תשע"ג
  undefined
  58 דק'
  דרכי הגאולה

  להחזיר עטרה ליושנה (חלק רביעי)

  רשב"י אומר כי הקובע מקום לתפילתו אויביו נופלים תחתיו ומבסס דבריו על פסוק הנבואה של נתן הנביא לדוד. אם נחזיר עטרה ליושנה הראשון נוכל ללמוד כי קביעות מקום בא"י מוסיפה לעם ישראל עוצמה כנגד האוייבים בזכות גדולת המקום הקבוע.

  הרב חיים ירוחם סמוטריץ | י"ח שבט תשע"ג
  undefined
  47 דק'
  דרכי הגאולה

  להחזיר עטרה ליושנה (חלק שני)

  ההקבלה בין החזרת עטרה ליושנה של אנשי כנסת הגדולה לבין דרשת רב חסדא שאוהב ה' שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות

  הרב חיים ירוחם סמוטריץ | כ"ו טבת תשע"ג
  undefined
  38 דק'
  דרכי הגאולה

  להחזיר עטרה ליושנה (חלק שלישי)

  השינוי במאמר חז"ל - "הליכות עולם לו" בין כוונת חבקוק הנביא ותנא דבי אליהו והחזרה לדורנו אנו.

  הרב חיים ירוחם סמוטריץ | ד' שבט תשע"ג
  undefined
  47 דק'
  דרכי הגאולה

  להחזיר עטרה ליושנה

  הגמ' אומרת שיש צד להשמיט ויש צד להוסיף את התארים הגיבור והנורא בברכת אבות. חכמי כנסת הגדולה הבינו שגם מידה שאינה נראת בפועל עדיין קיימת, ומופיעה בדרך אחרת - כשהפסקנו להיות גיבורים בפועל עדיין הייתה גבורה של כבישת הרצון. וכן הנוראות נשארה מצוצמת ולכן שאר הבחינות נכונות.

  הרב חיים ירוחם סמוטריץ | י"ט טבת תשע"ג
  undefined
  1:05
  דרכי הגאולה

  בניין החול ובניין הקודש בגאולה

  חכמים סידרו את ברכות תפילת שמונה-עשרה כסדר הגאולה. בתחילה בניין החול ואח"כ בניין הקודש. בתקופתינו אנו בתחילת בניין הקודש - בברכת 'השיבה שופטינו כבראשונה'. חשיבות השבת המשפט בתהליך הגאולה.

  הרב חיים ירוחם סמוטריץ | א' כסליו תשע"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il