דרכי הגאולה

משיח בן יוסף והציונות החילונית

ידועים דברי מרן הרב קוק זצ"ל שהיה להרצל נצוץ של משיח בן יוסף. מי הוא משיח בן יוסף וכיצד תנועה "חילונית" יכולה להוות חלק מתהליך הגאולה? המאמר כולל חידושים רבים ועוסק בביסוס הרעיון על פי מקורות בתנ"ך בראשונים ובאחרונים.

הרב ארי יצחק שבט | אדר תשס"ט