שמות

הן גאלתי אתכם אחרית כראשית

למה התורה מתארת בלידתו של משה פרטים מיותרים לכאורה? מה עלינו ללמוד משלושת הדברים הראשונים שמשה שרבינו עושה כשיוצא מבית פרעה? מה הקשר בין הר סיני לסנה שאינו אוּכַּל? לימוד ספר הגלות והגאולה מלמד על הגאולה האחרונה.

הרב מאיר גולדויכט | פרשת שמות תשס"ה