בבא קמא

כי תצא אש

פנימיות ההלכה בדין נזקי אש

חיוב אש משום חציו, כאדם המזיק, או משום ממונו, כשור המזיק, או שילוב שני המרכיבים – רומז לאש שבאיש ואשה והשכינה שביניהם, והמושגים בכח ובפועל, מהות ומציאות. כן מוסברת האש הרעה והאש הטובה והיסודות השונים בתוך האש.

הרב יצחק גינזבורג | כסלו תשע"ח