כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

אבות, תולדות ודרכי מדרש ההלכה

מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

הרב יצחק שילת | כ"ד סיון תשע"ט