בבא קמא

זה נהנה וזה אינו חסר

מסכת בבא קמא - דף כ' ע"א וע"ב

האם דייר שדר בחצר חברו שלא מדעתו חייב לשלם על כך או שמא הוא פטור מדין זה נהנה וזה אינו חסר? מדוע שאלת הנאתו של הדייר קשורה לשאלה אם הוא עשוי לשכור או אינו עשוי?

הרב יהודה יונגסטר | שבט תשס"ז