כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

אדם המזיק

מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

הרב יגאל לרר | כ"ד סיון תשע"ט