בבא קמא

זה נהנה וזה לא חסר

מסכת בבא קמא - דף כ' ע"א

הגמרא דנה בדין "זה נהנה וזה לא חסר" האם חייב לשלם. שיעור זה דן בהבנות האחרונים ביסודות דיון זה. אגב כך מתבררים עניינים נוספים הנוגעים בנושא זה.

הרה"ג משה דימנטמן | טבת תשס"ב