בבא קמא

דיני קנסות בזמן הזה

מסכת בבא קמא

הנפקא מינה העיקרית בדיני קנסות בזמן הזה היא לדין כפיה בגט.

הרה"ג שלמה דיכובסקי | ט' טבת תשס"ט