גיטין

מחובר ומחוסר קציצה

גיטין דף כא ע"ב

גיטין דף כא ע"ב

הרב ניר סיני | אלול תשע"ג