ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"ג

סוגיית הגיור

*המקור לחיוב בקבלת מצוות לגר. *עיון ב"אחיעזר" בנוגע לדיקדוקי מצוות.

הרב אהרן פרידמן | ב' אב תשפ"ג