ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"ג

היחס לחורבן

ההבנה של ישעיהו שהחורבן לא מנותק מהנחמה.

הרב יהושע מגנס | ו' אב תשפ"ג