ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"ג

לאן נעלמו כלי המקדש

החיפושים השונים בעקבות כלי המקדש בדגש על המנורה ועל ארון הברית.

הרב מנחם בורשטיין | ב' אב תשפ"ג