ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"ג

הסיבות לחורבן ותיקון

ההקבלה בין שלושת הדברים החמורים לשלושה דברים שהעולם עומד עליהם, היחס לתורה - שלמות בתורה מתוך הבנה של אלו ואלו דברי אלוקים חיים.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' אב תשפ"ג