ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"ג

חורבן ובניין בעם

התבוננות באגדות החורבן כתיאור המצב הלאומי ומתוך כך ניתוח המצב כיום.

הרב יהושע שפירא | ב' אב תשפ"ג