ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"ג

היחס לתורה

שלא ברכו בתורה תחילה מתוך חיבור לעם ישראל.

הרב ברוך וידר | ה' אב תשפ"ג