ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"ג

מצוות כיבוש ויישוב הארץ

גדר מצוות יישוב וכיבוש א"י, עיון במשמעות של מצווה כללית וכמה הסברים מדוע השמיט הרמב"ם מצוות אלו.

הרב חיים גנץ | ב' אב תשפ"ג