ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"ג

הגאולה מתמשכת והולכת

ההבנה של הגאולה בתהליך ארוך שכולל גם את הגלות במבט אלוקי עליון כולל והצורך בהסתכלות הפרטנית שמבכה על הגלות.

הרב יצחק חי זאגא | ז' אב תשפ"ג