ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"ג

תשעה באב - הלכה ומהות

זמני הצמות והלכות תשעה באב (לימוד, סעודה מפסקת, מה שותים בהבדלה? מה דין אנשים שצריכים לאכול?

הרב צבי קוסטינר | ב' אב תשפ"ג