ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"ג

הכנה רוחנית לבין הזמנים

*איסור יציאה מהארץ. * העמלה הגדולה של תרומת כלייה. * החורבן שבגלות כיום.

הרב ארל'ה הראל | ב' אב תשפ"ג