הלכה פסוקה

פסק דין: הסכם שותפות בהקצבות

מה יהיה הדין במקרה בו שתי עמותות קבעו ביניהן הסכם בעל פה להעברה תקציבית מאחת לשניה תמורת העברת שיעורים אך לאחר שהועברו השיעורים סירבה הנתבעת להעביר את הכסף בתואנה שמדובר בצעד הכרוך בבעיות חוקיות?

הרב אברהם דב לוין | שבט תשס"ז