הרה"ג דב ליאור

מוסר מלחמה

המוסר האמיתי הוא מוסר של תורה, ולא מה שאנשים מהמיית ליבם והתרגשותם חושבים שזה אנושי, חז"ל אמרו שהמרחם על רשעים, בסופו של דבר עלול להתאכזר על הצדיקים.

הרה"ג דוב ליאור | יב אלול תשס"ח