רביבים

בעקבות 'החינוך היהודי חינוך ייחודי'

בעקבות 'החינוך היהודי חינוך ייחודי', ארץ ישראל וחוץ לארץ, על כל אדם לכתוב ספר מוסר לעצמו.

הרב אליעזר מלמד | תשס"ח