מוסר

בחמלה, רבה אמונתך

החמלה היא ערך נעלה ביהדות, אבל לא ערך מוחלט – היא חייבת לעמוד באיזון נכון עם ערך הקדושה , חמלה לפרט עלולה להתגלות במבט רחב יותר כפגיעה בכלל , מענה לשני פרסומים שהסעירו לאחרונה את השיח ההלכתי־מגזרי.

הרב עזריאל אריאל | תשפ"א