מוסר

התחזקות בעבודת ה'

הרב ידגיש את החיבור לה' , שמקבלים ע"י התורה וכן ע"י כל דבר בעבודת ה'.

המקובל הרב יעקב עדס | כט תשרי תשפ