ראש השנה

הידור לאחר קיום מצווה

בירור האם לאחר קיום מצוות שופר ומצוות נוספות ניתן לקיימם שוב בהידור נוסף. דברי מוסר לימים הנוראים בתורה ובן-אדם לחברו

הרה"ג אשר וייס | ח' אלול