עניני החג

מגילת אסתר - הסיפור האמיתי

הרב נתנאל טל שאוליאן | ז' אדר תשפ"א