פורים בראי דורנו

האיש שכל מוסקבה שלו!

הרב נתנאל יוסיפון | אדר תשפ"ב