פורים בראי דורנו

קריאת המגילה בשכונות ירושלים

פרק כב

מבוא א. תשובת הראי"ה קוק – קריאת המגילה בשכונת בית וגן ב. דין סמוך או נראה ורצף של שבעים אמה ושיריים ג. קריאת המגילה בטבריה ובחברון ד. קריאת המגילה בערים המסופקות ה. השכונות החדשות בירושלים כיום ו. קדושת ירושלים כעיר המוקפת חומה

הרב יהודה זולדן | כא אדר א תשס"ח