פורים בראי דורנו

נס פורים והניסים בדורנו

הנהגת ה' את המציאות בדרך נסתרת, כמו הניסים הנסתרים פורים כך גם הניסים של דורנו

הרב מרדכי גרינברג | ט' אדר תשפ"א