משעבוד לגאולה

מעבדות לחרות

מדוע החל עם ישראל את דרכו כעם עבדים? מה ניתן ללמוד מיחסי דוד ושאול? על שררה, על שבת ועל משפחה.

הרב איתמר אורבך | ניסן תשס"ו