משעבוד לגאולה

אכילת המצה בליל הסדר

לחם עוני - הסבר המהר"ל (גבורות ה' פרק נא), ועוד עניינים על אכילת המצה בליל הסדר.

הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ב אדר התש"ע