משעבוד לגאולה

הגאולה השלמה

אנחנו חיים בזמן הגאולה האחרונה, אך כמו במצרים, עלינו להשלים את השחרור הפיזי על ידי החירות הרוחנית. באדיבות העיתון בשבע

הרב חיים דרוקמן | ניסן התשע"ה