משעבוד לגאולה

יציאת מצרים - גאולת הגוף והנפש

הזכרת יציאת מצרים בכל יום היא מצווה המיועדת לעשות רצון ה' בעולם, ובליל הסדר כל המעשים של ההגדה ההם קיום המצוה. בלילה הייתה גאולה מצד הגוף אך ביום הייתה גאולה בנפש.

הרה"ג חיים שטיינר | כ"ו אדר ב' התשע"ד