משעבוד לגאולה

בזכות נשים צדקניות

בני ישראל במצרים נהפכו לעבדים בתהליך הדרגתי; בכל שלב של הכבדת העול נדמה היה שלא כדאי להסתכן במרד; כוחות החיים הופנו לכיוון של התרבות עצומה; המצרים עברו לעבודת פרך ששברה את רוח הגברים; נשות ישראל הצדקניות נותרו נאמנות לבעליהן העבדים, ולא חיפשו חסות אצל המצרים החזקים; בנדבת המשכן, המראות המסמלות את נאמנות הנשים לבעליהן היו חביבות לפני ה' יותר מהכול.

הרב אליעזר מלמד | ניסן תשס"ה